gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ SIRASINDA MİLLETVEKİLLERİN PROTOKOL SIRASI GENELGESİ

Ödüllerin Verilmesi Esnasında Milletvekillerinin Protokol Sırasına İlişkin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.05.2009 Tarih ve 4308 Sayılı Genelgesi

01 Temmuz 2015 Çarşamba 07:54
ÖDÜLLERİN VERİLMESİ SIRASINDA MİLLETVEKİLLERİN PROTOKOL SIRASI GENELGESİ

Ödüllerin Verilmesi Esnasında Milletvekillerinin Protokol Sırasına İlişkin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.05.2009 Tarih ve 4308 Sayılı Genelgesi

 
 
 

Ek - 1 İŞARETLİ LİSTE (Değişik liste: 11/04/1984 - 84/7933 K.)

 

Başkent dışındaki İllerde :

 

Tebrikata giriş sırası :

 

1. T.B.M.M. üyeleri,

 

2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,

 

3. (Değişik : 10/12/1985 - 85/10152 K.) Belediye başkanı, büyük şehirlerin genel törenleri dışında özellikle ilçelerde yapılan törenlerde büyük şehir belediye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,

 

4. (Değişik: 22/11/2000 - 2000/1714 S. Yön/1. md) Cumhuriyet Başsavcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Üniversite rektörleri, Baro Başkanı,

 

5. (Değişik: 30/01/1985 - 85/9047 K.) Cumhuriyet Savcı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı.

 

6. (Değişik: 30/01/1985 - 85/9047 K.) Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri,

 

7. Genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri,

 

8. Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları,

 

9. (Değişik: 03/10/1986 - 86/11081 K.) Vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, büyük şehir belediye sınırları içindeki ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları,

 

10. (Değişik: 10/12/1985 - 85/10152 K) Hakimler, savcı yardımcıları, noter odası başkanı ile iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları,

 

11. (Değişik : 30/01/1985 - 85/9047 K.) Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri,

 

12. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri,

 

13. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlencek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler,

 

14. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri,

 

15. Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yönetecileri,

 

16.(Değişik : 10/12/1985 - 85/10152 K.) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre),

 

17. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri,

 

18. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri,

 

19. Özel banka müdürleri,

 

20. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,

 

 

NOT:

 

1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce yer alırlar.

 

2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.

 

3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.

 

4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il'deki sıraya göre saptanır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET