gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLİKTE 40 YAŞ SINIRI KALDIRILDI

28 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete ile Millî Eğitim Bakanlığı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'nde değişiklik yapıldı.

28 Ocak 2015 Çarşamba 01:45
ÖĞRETMENLİKTE 40 YAŞ SINIRI KALDIRILDI

28 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete ile Millî Eğitim Bakanlığı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'nde değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi;
Öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda aranan, "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz." düzenlemesini içermektedir. 
Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası;

"Bedensel engellilerin atamaları" başlığında "(3) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir." ifade etmektedir.

Bu değişikliklerle öğretmenliğe atanmada 40 yaş sınırı kaldırılmaktadır. Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70'i 21-40 yaş arasında, 51-60 yaş arası 70 bin 910 öğretmen hizmet vermektedir. Bu değişiklik ile yıllarca atama bekleyen, yaş sınırı nedeniyle atama şansını yitiren öğretmenler için MEB'e başvuru olanağı vermektedir.
KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET