gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OKUL SERVİSLERİNE YAŞ VE EHLİYET YENİ DÜZENLEMESİ

Resmi Gazetenin 24.02.2015 tarihli nüshasında yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki değişiklik ile şoförlere yaş ve sürücü belge deneyimi geldi.

24 Şubat 2015 Salı 06:14
OKUL SERVİSLERİNE YAŞ VE EHLİYET YENİ DÜZENLEMESİ

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

kamudanhaberler,24.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET