gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA GİYECEK YARDIMI DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 2016/8542 ile "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde değişiklik yapıldı.

09 Mart 2016 Çarşamba 14:13
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA GİYECEK YARDIMI DEĞİŞİKLİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinde yer alan "(19) ve (20)" ibaresi "(19), (20) ve (21)" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırasında yer alan "Orman Muhafaza Memuru," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Cetvele aşağıdaki (21) numaralı sıra eklenmiştir.
"21 Orman Muhafaza Memuru
Pantolon 2 Ade t1 Yıl Kumaştan 1 yazlık,
veya Etek 1 kışlık
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 yazlık, 2 kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Bot 1 Çift 2 Yıl
Mont 1 Adet 1 Yıl
Eldiven 1 Adet 5 Yıl
Kravat1 Adet1 Yıl
Parka1 Adet3 Yıl
Kep ve Bere3 Adet2 Yıl1 yazlık kep, 1 kışlık
kep, 1 bere
Tişört2 Adet1 Yıl
Bel Kemeri1 Adet2 Yıl
Teçhizat1 Adet5 YılTeçhizat Kemeri-Silah
TakımıKılıfı-El Feneri"
Parka1 Adet2 YılPolyester
Yelek2 Adet2 YılPolyester, pamuk, elastan
karışımı
(1 yazlık, 1 kışlık)
Pantolon2 Adet1 YılPolyester, pamuk, elastan
karışımı
(1 yazlık, 1 kışlık)
Tişört2 Adet1 YılPolyester, pamuk karışımı
(1 yazlık, 1 kışlık)
Örgü Başlık1 Adet2 YılYün, akrilik karışımı
Kep1 Adet2 YılPolyester, pamuk, elastan
karışımı
Bot1 Çift2 Yıl
Ayakkabı1 Çift2 Yıl"
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli (II) sayılı Cetvelin "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (2) numaralı sırasında yer alan "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç)" ibaresi "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki sıra eklenmiştir.
"15- Orman muhafaza memurlarına yapacakları görevler gereği iki yılda bir, iki adet (yazlık, kışlık) pantolon, iki yılda bir, bir adet kazak ve yelek verilebilir. Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarına ise bu giyim eşyaları ile (I) sayılı Cetvelin (21) numaralı sırasında sayılan giyim eşyalarının dışında giymeleri zorunlu olan giyim eşyaları ayrıca verilir.
Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının zorunlu olarak giyecekleri giyim eşyaları ile bunlara bu giyim eşyaları dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik kapsamında verilecek giyim eşyalarından hangilerinin verileceğini belirlemeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilidir."
MADDE 5- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET