gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATANMASI İÇİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

28 Ağustos 2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girdi. Böylece bu değişiklikle orman muhafaza memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılması öngörülmüştür.

28 Ağustos 2014 Perşembe 02:37
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATANMASI İÇİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

28 Ağustos 2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan  “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girdi. Böylece bu değişiklikle orman muhafaza memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılması öngörülmüştür.


Devlet Personel Başkanlığı yaptığı açıklamada;

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğe 27/06/2013 tarihinde eklenen Ek 7 nci maddesinde orman muhafaza memuru kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasında, yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlardaki başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılacağı düzenlenmişti.  

Ancak Danıştay Onikinci Dairesinin kararında Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman muhafaza memurluğu kadrolarına “uygulama sınavı” yapılmasını hukuka aykırı bulmamakla birlikte, Yönetmelik hükmünün  yapılacak uygulama sınavına ilişkin sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususların belirli olmaması yönünden sözlü sınavla Orman Muhafaza Memuru alınmasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik sözkonusu Danıştay Kararı gereğince Orman Muhafaza Memuru alımı için yeniden değiştirilmiştir.  

Yeni yapılan değişiklik ile; Orman muhafaza memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılacağı düzenlenmiştir.


KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 7- Orman muhafaza memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET