gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNE 1 YIL DAHA TANINDI

16 Ağustos 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği değişikliği ile özel bakım merkezlerine personel açığını tamamlama ve açılış izin belge yenileme süresini bir yıl daha uzattı.

16 Ağustos 2014 Cumartesi 10:25
ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNE 1 YIL DAHA TANINDI

16 Ağustos 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği değişikliği ile özel bakım merkezlerine personel açığını tamamlama ve açılış izin belge yenileme süresini bir yıl daha uzattı.

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği  16.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Bu yönetmelikte öngörülen 1 yıllık personel ve açılış izin belge tamamlama süresinin tamamlanmasına karşılık eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle bu değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır.


BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET