gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ İLE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS

Değişklik 13.01.2011 tarihli resmi Gazetede yayınlandı.

13 Ocak 2011 Perşembe 07:36
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri ile Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmas

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin eki Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri listesinin;
             a) Başkanlığa Bağlı Daire Başkanlıkları bölümüne, Özürlüler Uzman Yardımcısı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,
Sivil Savunma Uzmanı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Başkan
 
             b) Hukuk Müşavirliği bölümüne, 1. Hukuk Müşaviri satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,
Hukuk Müşaviri
1. Hukuk Müşaviri
Başkan
 
             c) Diğer Daire Başkanlıkları bölümüne, Özürlüler Uzman Yardımcısı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,
Sivil Savunma Uzmanı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Başkan
Yardımcısı
Başkan
             eklenmiş ve listenin sonunda yer alan Savunma Uzmanlığı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
 
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri listesinin;
             a) Başkanlığa Bağlı Daire Başkanlıkları bölümüne, Özürlüler Uzman Yardımcısı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,
Sivil Savunma Uzmanı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Başkan
             b) Hukuk Müşavirliği bölümüne, 1. Hukuk Müşaviri satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,
Hukuk Müşaviri
1. Hukuk Müşaviri
Başkan
             c) Diğer Daire Başkanlıkları bölümüne, Özürlüler Uzman Yardımcısı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,
Sivil Savunma Uzmanı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Başkan Yardımcısı
             eklenmiş ve listenin sonunda yer alan Savunma Uzmanlığı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET