gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük 09.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:04
Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

9 Nisan 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27900
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2011/1567
Ekli “Polis Bakım ve Yardım SandığıTüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/8/2010 tarihlive 2151 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2011 tarihindekararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
F. N. ÖZAK S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlıkve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve TurizmBakanı Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET