gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Ekim 2011 Cumartesi 01:04
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik

 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE YETERLİK

SINAVLARI İLE UZMANLIĞA ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve aynı fıkraya ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre yapılan yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları hakkında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde öngörülen yeterlik sınavı uygulanmaz. Bu şekilde, tezleri başarılı kabul edilen ve KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan uzman yardımcıları Üst Kurul uzmanlığına atanma hakkını elde ederler.”

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yürütülür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET