Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B'LİNİN YENİDEN İŞE ALINMASI VE NAKLİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmıştır.

28 Ekim 2012 Pazar 18:19

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınması, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
 Yönerge İçin Tıklayınız