gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA U

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Temmuz 2012 Perşembe 08:48

 

19 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28358

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE

BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA

UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2012 tarihli  ve  28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı  maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak.”

“e) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,

1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2012

28257

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET