gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞINDA İKİNCİ GÖREV VEKALET YÖNETİCİLİK GÖREVLER 3 YILA ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin “bir mali yıl” ile sınırlı olan ikinci görev, vekâlet ve görevlendirme süreleri “üç mali yıl”a çıkarılmıştır.

17 Şubat 2015 Salı 07:12
SAĞLIK BAKANLIĞINDA İKİNCİ GÖREV VEKALET YÖNETİCİLİK GÖREVLER 3 YILA ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.02.2015 tarihli ve 29265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin “bir mali yıl” ile sınırlı olan İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ile Şube Müdürlüğü kadrolarına ikinci görev, vekâlet ve görevlendirme süreleri  “üç mali yıl”a çıkarılmıştır.

Bu düzenleme ile sürekli görevlendirilme gereken yönetim kademeleri geçici görevlendirmeler sürekli hale getirilmektedir. Personel statü ve normları bakımından son derece sakıncalı sonuçlar doğurabilecek bu uygulama ile sağlık personeli yükselme ve yönetim kademesi geçici hale getirilmektedir.

12 Şubat 2015 PERŞEMBE, Resmî Gazete, Sayı : 29265
SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin Ek-1 cetvelindeki İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NÜFUSLARA GÖRE KADRO STANDARTLARI başlığı altındaki “800.000 ile 1.500.000 olan iller İ6,” ibaresi “720.000 ile 1.500.000 olan iller İ6,” şeklinde ve “500.000 ile 800.000 olan iller İ7,”  ibaresi “500.000 ile 720.000 olan iller İ7,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 cetvelindeki “bir mali yıl” ibaresi “üç mali yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
kamudanhaberler,17.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET