gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI

5. İNCELEME VE KONTROLE TABİ TUTULMA USULLERİ .. 15 5.1. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ İNCELEME VE KONTROLE TABİ TUTULMA İŞLEMLERİ .... 15 5.1.1. İhbar ve Şikâyete Bağlı İnceleme ve Kontrol ... 15 5.1.2. Planlı İnceleme ve Kontrol ..... 15 5.1.3. Gerekçeli İnceleme ve Kontrol . 15 5.2. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK RESMİ SAĞLIK KURUMLARI HAKKINDA İNCELEME VE ARAŞTIRMA .. 15 5.3. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ İNCELEME VE KONTROLE TABİ TUTULMA GEREKÇELERİ ..... 16 6. SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI . 16 6.1. YÖNTEM .. 16 6.2. ÖN HAZIRLIK VE İNCELEME VE KONTROL STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ .... 16 6.3. GENEL, TIBBİ VE İDARİ BİRİMLER HAKKINDA BİLGİLERİN TEMİNİ ... 18 6.4. SAĞLIK KURUMLARI İÇİN İHBAR VE ŞİKÂYETE BAĞLI VE GEREKÇELİ İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI .... 19 6.5. SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI PLANLI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI 20 6.5.1. Adres Değişikliği .... 20 6.5.2. SHS Ortaklarında Değişiklik ... 20 6.5.3. Hekimlerin Çalışma Durumlarının Bildirimi ... 20 6.5.4. Acil Servisteki Hekim Sayıları.. 20 6.5.5. İlk Muayene Sonrası Verilen Randevu Tarihleri.... 21 6.5.6. Fazla Oranda İlave Ücret Alınması ..... 21 6.5.7. Katılım Payı Alınmaması ... 21 6.5.8. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler/Sağlık Hizmetleri ..... 21 6.5.9. İlave Ücret Belgesi . 21 6.5.10. Kayıtlı Olmayan Hekim Üzerinden Yapılan Bildirimler .... 22 6.5.11. Personelin Ayrılışlarının Kuruma Bildirilmesi 22 6.5.12. Kurum Personelinin SHS’de Çalışması/Ortaklığı.. 22 6.5.13. SHS Hekiminin Resmi SHS’de Başhekim/Başhekim Yardımcısı Olarak Çalışması ..... 22 3 6.5.14. Yeni Eklenen Branşta Çalışacak Hekimin Bildirilmesi 22 6.5.15. İptal Edilen Branşın Kuruma Bildirimi 22 6.5.16. Hizmet Alım Sözleşmelerinin Kuruma Bildirimi .... 23 6.5.17. Feshedilmiş Sağlık Hizmet Sunucusundan Hizmet Alımı ... 23 6.5.18. Reklam, Tanıtım ve Yönlendirme ... 23 6.5.19. Kampanya, Tarama ve Check-up İşlemlerinin Kuruma Bildirilmesi ... 23 6.5.20. Muayene Kotasının Aşılması .... 23 6.5.21. FTR Seans Sayılarında Kota Aşımı 23 6.5.22. Hemodiyaliz Cihazları ve Diğer Cihazlara İlişkin Bildirimler 24 6.5.23. Diyaliz Paketi Kapsamındaki Tetkik ve Tahlillerin Ayrıca Faturalandırılması .... 24 6.5.24. Diyaliz Seanslarının Süresi 24 6.5.25. Kardiyolojik Girişim Sayısı 24 6.5.26. Yasaklı ya da Miadı Geçmiş İlaç/Malzeme Kullanımı . 24 6.5.27. Sunulmayan Sağlık Hizmetinin Faturalandırılması ..... 25 6.5.28. Sağlık Yardımından Yararlanmayan Kişilerin İşlemlerinin Faturalandırılması ... 25 6.5.29. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme .. 25 6.5.30. Temini Zorunlu İlaç/Malzeme/Kan Komponentinin Hastalara Temin Ettirilmesi . 25 6.5.31. SUT’ta Yer Almayan ve/veya Verileceği Taahhüt Edilmeyen Sağlık Hizmetinin Faturalandırılması . 26 6.5.32. Tek Kullanımlık Malzemelerin Birden Fazla Kullanımı .... 26 6.5.33. Acil Halin Bitimi Sonrası Sunulan Sağlık Hizmetleri .. 26 6.6. ECZANELER İÇİN İHBAR VE ŞİKÂYETE BAĞLI VE GEREKÇELİ İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI . 26 6.6.1. Sahte Reçeteler 27 6.6.2. Sahte Sağlık Kurulu Raporları . 27 6.7. ECZANELER İÇİN PLANLI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI ... 28 6.7.1. Eczacı ve Diğer Eczane Çalışanlarının Durumu ... 28 6.7.2. Hasta Seçimi Yapılması ..... 28 6.7.3. Reçetedeki İlacın, Bedeli Karşılığında Satılması ... 28 6.7.4. Reçetedeki İlaçların Hastaya Teslim Edilmemesi/Eksik Teslim Edilmesi . 28 6.7.5. Eczanede Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Numaraları Bulunması 29 6.7.6. Fesihli Eczanenin Reçetesinin Sözleşmeli Eczanede Bulunması.... 29 6.7.7. İlaç Katkı Payı veya Eşdeğer İlaç Fiyat Farkının Alınmaması 29 6.7.8. Yönlendirme ..... 29 6.7.9. İlaçların İTS kontrolleri ..... 30 6.7.10. Reçete Arkasına Alınan İmzalar ... 30 6.7.11. Reçete ve Eki Belgelerde Tahrifat .. 30 6.7.12. Muvazaa ..... 30 6.7.13. Majistral İlaç Reçeteleri .... 31 6.8. OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ İÇİN İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI 31 7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ . 31 7.1. TUTANAK DÜZENLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ... 31 7.2. İFADE TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .... 32 7.3. RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .... 32 7.4. EK BELGELER 34 7.5. İNCELEME VE KONTROL TUTANAKLARININ DÜZENLENME USULLERİ ..... 34 7.5.1. Sağlık Kurumlarına İlişkin İnceleme ve Kontrol Tutanaklarının Düzenlenme Usulü .. 34 7.5.2. Eczanelere İlişkin İnceleme ve Kontrol Tutanaklarının Düzenlenme Usulü .... 35 7.5.3. Optisyenlik Müesseseleri İçin İnceleme ve Kontrol Tutanaklarının Düzenlenme Usulü ... 35 7.6. İFADE TUTANAKLARININ DÜZENLENME USULÜ .. 35 7.7. FATURA İNCELEME BİRİMLERİNCE DÜZENLENECEK TUTANAKLARIN DÜZENLENME USULÜ 35 7.8. DURUM TESPİT RAPORLARININ DÜZENLENME USULÜ .... 36 7.9. İNCELEME VE ARAŞTIRMA TUTANAĞI DÜZENLENME USULÜ 36

04 Ocak 2013 Cuma 23:03

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET