gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK (GÜNCEL SUT)

Resmi Gazetede 24.04.2011 tarihinde yapılan SUT'nde yapılan değişiklik ile ilaç indirimleri, hasta alt bezi ile yurt dışı ilaçlarına yeni düzenlemeler getirildi.İşlenmiş Sağlık Uygualam Tebliği...

26 Nisan 2011 Salı 17:05
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik (Güncel SUT)SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
             MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin “Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı 6.4.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             “(8) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteral beslenme ürünleri ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanan SUT eki EK-2/D Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.”
             MADDE 2 – SUT’un “Hasta Alt Bezi” başlıklı 7.3.2 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
             a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
             “7.3.2. Hasta Alt Bezi ve Çocuk Alt Bezi”
             b) Birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda tanı belirtilmek kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.
             (2) Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin ödenmesinde, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. Çocuk alt bezi bedelleri, SUT eki EK-5/A-1 Listesinde “301.220” kod ile yer alan “hasta alt bezi” için belirtilen fiyat üzerinden ödenir.”
             MADDE 3 – SUT eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları, bu Tebliğ eki Liste-1 de belirtilmiştir.
             MADDE 4 – SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-6) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
             a) “GZ.11050” kodu ile yer alan “Yakın Okuma kepi çift*” isimli malzemenin fiyat kısmına “96,00” ibaresi eklenmiştir.
             b) “Yakın Okuma kepi tek*” adlı malzeme, 113 sıra numarası ve “GZ.11120” kod numarası ile birim fiyatı 48,00 TL olarak listeye eklenmiştir.
             MADDE 5 – Bu Tebliğ’in,
             a) 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinden 2 iş günü sonra,
             b) 2 nci maddesi 6/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             c) 3 üncü maddesi 8/4/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             ç) 4 üncü maddesi 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
             yürürlüğe girer.
             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
EK-2/G YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ
BARKODU
İLAÇ ADI
ETKEN MADDE
EŞDEĞER GRUBU
FİYATI
1
1111111100391
NATULAN 50 MG 50 CAPS.
Procarbazin 50 mg tb
I144A
199,00 €
2
1111111100404
NORAVID 200 MG 10 FLC
Defibrotide 200 mg flk
I053A
1.372,00 €
3
1111111100535
FOSCAVİR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP
Foscarnet sodyum 24 mg / ml amp
I214A
84,70 €
4
1111111100399
TARGRETIN % 1GEL 60 G
Bexarotene %1 jel
I024A
1.280,00 €
5
1111111100476
TARGRETIN 75 MG 100 CAP
Bexarotene 75 mg kap.
I024B
1.440,00 €
6
1111111100280
EVOXAC 30 MG 100 TB
Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb
I037A
210,00 €
7
1111111100647
ALINIA 500 MG 60 TABLET
Nitazoxanide 500 mg tab
I264A
625,00 €
8
1111111100490
KINERET 100 MG 28 AMP
Anakinra 100 mg amp
I183A
867,25 €
9
1111111100848
AMPYRA 10 MG 60 TB.
Dalfampridine 10 mg
I372A
675,00 €
10
1111111100851
RITALMEX 200 MG 30 CAPS
Mexiletin HCL 200 mg kaps.
I335 A
15,50 €
11
1111111100852
L-SERINE POWDER 1X100 G
L-Serin 100 g. Powder
I373A
25,80 €
12
1111111100847
BENDIT 100 MG 1 AMP
Bendamustin HCL 100 mg amp.
I300A
305,00 €
13
1111111100853
MOVICOL JUNIOR POWDER FOR ORAL SOLUTION 6,9X30 SACHET
Polyethylen glycol 6,9 saşe
I375A
10,50 €
14
1111111100854
ELEMENTAL 028 EXTRA POWDER 10x100 G
Tıbbi amaçlı özel gıda 100 g. Powder
I376A
100,00 €
15
1111111100855
ARGININ 500 MG 250 CAPS.
Arginine 500 mg kaps.
I014A
41,30 €
16
1111111100856
SECRELUX DRY SUBS. WİTH SOLUTİONS 1x2 AMP.
Synthetic secretin amp.
I378A
175,00 €
17
1111111100857
ELEMENTAL 028 EXTRA LIQUID 18x 250 ML
Tıbbi amaçlı özel gıda 250 ml liquid
I376B
115,00 €
18
1111111100858
PRADAXA 110 MG 30 KAPS.
Dabigatran etexilate 110 mg. kaps.
I380A
70,00 €
19
1111111100859
VALINE AMINOSAEURE SUPPLEMENT POWDER 30X4 G
L-Valine 30 g. Powder
I337C
57,50 €
20
1111111100860
L-ISOLEUCINE 1X250 G POWDER
L-Isoleucin 250 g. Powder
I337D
59,30 €
21
1111111100861
VIRAMUNE 50 MG/5 ML 240 ML SÜSPANSİYON
Nevirapine 50 mg süsp.
I382A
101,10 €
22
1111111100862
INOVELON 400 MG 60 TB
Rufinamide 400 mg tb.
I343B
122,00 €
23
1111111100863
ILARIS 150 MG 1 AMP
Canakinumab 150 mg. Amp.
I384A
11.856,80 €
24
1111111100864
OPHTASILOXANE COLLYRE EYE DROPS 10 ML
Dimethicone 10 ml
I383A
9,95 €
25
1111111100865
GLYCINE 500 MG 100 TB.
Glycine 500 mg tb
I361B
11,05 €
26
1111111100866
PREZISTA 600 MG 60 TB
Darunavir 600 mg tb.
I299A
739,60 €
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET