gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SANDIKLAR 1 YIL DAHA SGK'YA DEVREDİLMEYECEK

2013/4617 sayılı BKK ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçileri ile Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması sağlandı.

03 Mayıs 2013 Cuma 11:20
SANDIKLAR 1 YIL DAHA SGK'YA DEVREDİLMEYECEK

2013/

BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2013/4617
             506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasüransşirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklarıniştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumunadevredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/3/2013 tarihli ve 387sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET