gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY'DAN YÖNETMELİK YAĞMURU

17.12.2011 tarihli RG'de Sayıştay 10 Yönetmeliği yayınlandı. — Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği — Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik — Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları — Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar — Sayıştay Denetim Yönetmeliği — Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları — Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği — Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik — Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği — Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET