gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 5 TEBLİĞİ KALDIRDI

SGK 17.12.2011 tarihli RG ile 5 Tebliği yürürlükten kaldırdı.

17 Aralık 2011 Cumartesi 07:15
SGK 5 Tebliği Kaldırdı

Kamudan Haberler, SGK


Kaldırılan tebliğler;
-  Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
—   5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
—   5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
—   Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
—   İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET