gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK DİŞ FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI

SGK DİŞ FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI YAYINLANMIŞTIR.

22 Ekim 2013 Salı 04:34
SGK DİŞ FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARIDİŞ FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI

1-Diş hekimi muayenesi, aynı merkez için ancak on günden sonra yapılan muayenelerde, yeniden faturalandırılabilir. 7. 1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemlerinde, EK-2/Ç-3 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi Kontrol Formun’ da belirtilen muayeneler hariç, muayene  faturalandırılamaz
2-Diş hekimliği hizmetleri genel anestezi ve sedo-analjezi ile yapılan işlemler hariç günübirlik olarak değerlendirilemez.
3-Diş şeması üzerinde işaretlenmeyen işlem bedelleri ödenmez. Odontoma, rezidüel kök/kökler ve sürnumerer dişler için bu şart aranmaz. Bunlar için kanıtlayıcı film ve MEDULA’daki açıklama bölümüne detaylı operasyon notu yazılması gerekmektedir.
4-Genel anestezi altında yapılan müdahalelerde, sayı ve işlem kısıtlaması yoktur. 
5-Genel anestezi ve Sedo-analjezi ile yapılan müdahalelerde epikriz aranır. 
7-Tüm ağız periapikal röntgen 14 adeti geçemez.
8-Aynı dişe ya da aynı bölgeye periapikal radyografi ve digital periapikal radyografi birlikte çekilemez.  Bunlardan sadece birinin ücreti ödenir.
9-Dişle ilgili müdahalelerde yatan hastalar hariç ,müdahalenin bir parçası olan lokal anestezi,enjeksiyon,rejyonal anestezi vs..ödenmez.
10-Diş çekimi ile birlikte aynı gün kanama müdahalesi ve/veya alveolit tedavisi fatura edilemez. 
11-Alveol düzeltilmesi, ilgili bölgedeki diş çekiminden 45 gün sonra yapılması durumunda ödenir.
12-Aynı dişe kist operasyonu ve apikal rezeksiyon işlemlerinden sadece biri ödenir. (Kist çapının 1cm’ den küçük olması koşuluyla)
13-Ağız ve diş cerrahisi işlemlerinde, (her türlü tümör operasyonlarında, kist operasyonlarında vb.) açıklayıcı operasyon bilgileri ve radyolojik tetkik aranır. Patoloji tetkiki yapılmış vakalarda sonuç raporu istenir.
14-Detertraj ile subgingival küretaj aynı seansta faturalandırılamaz.
15-Gingivektomi ve Gingivoplasti ile aynı seansta diş çekimi, detertraj ve subgingival küretaj ödenmez.
16-Detertraj ve subgingival küretaj ile birlikte aynı gün yapılan diğer işlemler faturalandırılamaz. 
17-Kanal tedavisi yapılan tüm dişlerde o dişe ait başlangıç (tanı) ve bitiş (kontrol) röntgeni olmalıdır. Kanal tedavisi işlemleri öncesinde tanı amaçlı yapılan radyolojik tetkikler ayrıca faturalandırılabilir.
18-Gömülü diş çekiminde radyolojik teşhis filmi aranır. 
19-Kök ucu rezeksiyonu işlemlerinde radyolojik teşhis filmi aranır.
20-Teşhis ya da sonuç röntgenleri, çıktıları ya da fotokopileri anlaşılır olmalıdır. Fotokopi ve çıktıların üzerinde ilgili hekimin onayı, hasta adı-soyadı ve tarih yer almalıdır.
21-Sabit ve hareketli protezler için Müstahaklık belgesi/Taahhütname aranır. 
22-Protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır.Trafik kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz
23-Yapılan Protezlerle birlikte o proteze ait oklüzal aşındırma bedelleri ödenmez. Oklüzal aşındırma, yapılan proteze ait bir işlemdir.
24-Yeni yapılan kron-köprülerde simantasyon bedeli ayrıca ödenmez. 
25-Kron sökümü veya simantasyonu ayak diş başına ödenir.
26-Geçici kron, her ayak üye diş için faturalandırılabilinir.
27-Kemik içi implanlatlarla ilgili olarak SUT 2.4.1 (2)’deki kriterlere uygun hazırlanmış, dental implant tedavisinin zorunlu olduğuna dair rapor fatura ekinde kuruma teslim edilecektir.
28-Aynı merkezde yapılan her türlü kuafaj işlemi dolgu işlemlerine dâhildir.
29-Cam iyonomer dolgu sadece süt dişlerinde faturalandırılır.  
30-Yerel flor uygulaması, diş çekimi ile birlikte faturalandırılamaz.
31-Yerel flor uygulamalarında ve  “Fissür örtülmesi (Sealant),her bir diş” işlemleri 5-14 yaş arası çocuklarda süt ve daimi dişlerde 6(altı) ayda bir faturalandırılabilir.  
32-Protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. tıbbi değeri olmayan malzemeler kurumca karşılanmaz.
33-Aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedaviler, SUT’da belirtilen sürelerden önce tekrar faturalandırılamaz.
34-Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar için düzenlenen sağlık kurulu raporu fatura eki belge olarak veya e-rapor olarak yer almalıdır. Tedavinin estetik olup olmadığına ICON indeksi ile karar verilmelidir.
35-Hastane içi sevk belgesinin bulunduğu hastalarda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve ilk sevkin gerekçesine  bakılmaksızın  tedavilerin sağlanması gerekmektedir.
36-EK-2/Ç listesinin altında yer alan işlemlerin faturalandırılmasında bölüm başlıkları dikkate alınmaz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET