gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK KONTROL MEMURLARINA SÜRE SINIRLAMASI

İşyerinin mevcut durumunun, gerektiğinde ruhsatsız yapılmış olanlar da dahil olmak üzere özel bina inşaatlarının yapı, sınıf ve grubunun belirlenmesi için inşaatın niteliğinin ve yüzölçümünün, yarım kalan inşaatların yapılmış olan kısımlarının seviyelerini belirleyen denetime 15 günlük süre sınırı gelmektedir.

15 Ocak 2011 Cumartesi 10:36
SGK Kontrol Memurlarına Süre Sınırlaması
15 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27816
YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen işler en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.”
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/1/2009
27100
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET