gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SHÇEK PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16.06.2011 tarihli RG ile SHÇEK Personel Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmaktadır.

16 Haziran 2011 Perşembe 05:47
SHÇEK Personel Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (h) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1) İl Müdür Yardımcısı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Diyetisyen, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak,
1) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Şef, Ayniyat Saymanı, Yurt Yönetim Memuru, Tekniker veya Programcı kadrolarında görev yapmış olmak,
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1) En az bir yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Diyetisyen, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak,
MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET