gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SINAV İLANLARINDA GAZETELER DEVRE DIŞI

akanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle (A) grubu kadrolarına atama ilanlarında Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurma yeterli olacak. Böylece Gazetelere ilan verilmeyecek.

26 Temmuz 2015 Pazar 05:50
SINAV İLANLARINDA GAZETELER DEVRE DIŞI

Daha önceki düzenlemede "Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara" duyuru yapılırken şimdi Resmi Gazete yanında DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurma yeterli olacak.

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 13- (A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşullan, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlan, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurur."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili yönetmeliklerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliğe uyum sağlanıncaya kadar, 13 üncü madde hükümleri doğrudan uygulanır."
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET