gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni yapılan SSİY değişikliği ile Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde” bildirilmesi halinde yasal sürede bildirilmiş sayılacaktır. Böylece yabancı işçilerin bildirimi kolaylaştırılmış oldu.

03 Mayıs 2014 Cumartesi 10:25
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün; 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimler de "süresinde" yapılmış sayılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile "Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü" ile ilgili 11. maddeye ek hüküm getirildi. Buna göre yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılacak. Yönetmelik ile "sigortalılara verilecek olan istirahatlar" ile ilgili 39. maddede değişiklik yapıldı. Bu çerçevede istirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi zorunlu olacak. Yönetmenlik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

GÜNBOYU

3 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28989

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında “Kurumla sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sözleşmesiz” ibaresi eklenmiştir.

“(1) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek- 4 ve  ek-5,  ek-9, ek- 9B ile ek-9 B1’in açıklamalar kısmı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET