gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ERLERDE YABANCILARLA EVLENMEK İÇİN İZİN ALACAK

Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle evlendikleri kişi için form doldurarak araştırılacak izne bağlı evlenebilecekler. Kamu güvenliği, askeri sır kapsamında değerlendirilen sözleşmeli erler yabancı uyrulu birisi ile evlenirken diğer subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaşın evlenme prosüdürüne tabi tutlmaktalar.

17 Mayıs 2011 Salı 07:07
Sözleşmeli Erlerde Yabancılarla Evlenmek İçin İzin Alacak

Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle evlendikleri kişi için form doldurarak araştırılacak izne bağlı evlenebilecekler. Kamu güvenliği, askeri sır kapsamında değerlendirilen sözleşmeli erler yabancı uyrulu birisi ile evlenirken diğer subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaşın evlenme prosüdürüne tabi tutlmaktalar.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY,
SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/3/1997 tarihli ve 22931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞ İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA YÖNETMELİK”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erleri kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yabancı uyruklu kişi ile evlenen subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, evlendikleri kişinin;” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yabancı uyruklu kişi ile evlenen subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler evlendikleri kişinin;”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-A’nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“T.S.K. MENSUBU SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞ, SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ERLER İLE EVLENEN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE AİT ARAŞTIRMA FORMU”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET