gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY TAZMİNATI DEĞİŞTİ

7 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan, Millî Savunma Bakanlığı tarafından "SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayınlandı.

07 Aralık 2014 Pazar 09:11
SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY TAZMİNATI DEĞİŞTİ

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY TAZMİNATI DEĞİŞTİ


7 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan, Millî Savunma Bakanlığı tarafından "SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayınlandı. 


Sözleşmeli subay ve astsubaylar herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilmekte ve hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınmaktayken yeni uygulama devreye girdi.

Değişiklik sonrası herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilmesi uygulamasına devam edilirken, bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları kıst olarak ödeneceği, tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmeyeceği, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınmasına devam edilmesine öngörülmektedir.


7 Aralık 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29198

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilir. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları kıst olarak ödenir. Tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “kararnameleri” ibaresi “onayları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütürKamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET