gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SU ELEKTRİK DOĞALGAZ SAYAÇ TAMİR ÜCRETLERİ TARİFESİ

Su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler yeniden düzenlenmiştir.

10 Aralık 2013 Salı 05:01
SU ELEKTRİK DOĞALGAZ SAYAÇ TAMİR ÜCRETLERİ TARİFESİ


10 Aralık 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28847

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSGM-2013/43)

MADDE 1 – (1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler ek-l’de yer alan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

MADDE 5 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

MADDE 6 – (1) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM-2012/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek- 1

SU, ELEKTRİKVE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ

TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                      ÜCRETİ(TL/Adet)

1 SUSAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)                                         7,5 TL

1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten büyük olan sayaçlar                                                            10,6 TL

2 SUSAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

2.1 Susayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesigerektirmeyen tamirleri karşılığında:

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               7,5 TL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                     10,6 TL

2.2 Parçadeğiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçanındeğiştirilmesi için:

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               3,4 TL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                       4,9 TL

2.3 Boyamayıgerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               3,4 TL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için                                                       4,9 TL

3 ELEKTRİKSAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

3.1 Tek fazlı sayaçlar                                                                                                          5,8 TL

3.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                         7,5 TL

3.3 Reaktif enerji sayaçları                                                                                                  8,9 TL

4 ELEKTRİKSAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

4.1Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesinigerektirmeyen hallerde:

4.1.1 Tek fazlı sayaçlar için                                                                                                 7,5 TL

4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları için                                                                               8,9 TL

4.1.3 Reaktif enerji sayaçları için                                                                                      10,6 TL

4.2 Parçadeğiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak

parçanındeğiştirilmesi için alınan işçilik                                                                        3,4 TL

4.3 Boyamayıgerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna göre

2 TL ile 3,4TL arasında boyama ücreti alınır.

5 REDÜKTÖRLÜVE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI

Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar iledemandmetreli sayaçlarda

4 üncü maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnızredüktör

muayenelerinde beher redüktör için                                                                                    5,8 TL

6 GAZSAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

6.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                 8,4 TL

6.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                               14  TL

6.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                            29,7 TL

6.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                        36,4 TL

6.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                        67,2 TL

6.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                    134,5 TL

6.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                  196,1 TL

6.8 G10000 ve üstü                                                                                                        252,1 TL

7 GAZSAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

7.1Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini

gerektirmeyentamirleri karşılığında:

7.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                              8,4 TL

7.1.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                          14  TL

7.1.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         29,7 TL

7.1.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     36,4 TL

7.1.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     67,2 TL

7.1.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                 134,5 TL

7.1.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                               196,1 TL

7.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                    252,1 TL

7.2 Parçadeğiştirilmesini gerektiren hallerde,

parçabedeline ilaveten parçaların değiştirilmesi için:

7.2.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6dahil)                                              8,4 TL

7.2.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         11,7 TL

7.2.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         16,8 TL

7.2.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     22,4 TL

7.2.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     33,6 TL

7.2.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   44,8 TL

7.2.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                 56    TL

7.2.8 G10000 ve üstü                                                                                                       67,2 TL

7.3 Boyamayıgerektiren hallerde:

7.3.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6dahil)                                              6,5 TL

7.3.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         11,2 TL

7.3.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         16,8 TL

7.3.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     22,4 TL

7.3.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     28,1 TL

7.3.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   33,6 TL

7.3.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                 44,8 TL

7.3.8 G10000 ve üstü                                                                                                      56    TL

8 Abonelertarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde

sayacındoğru çalıştığı tespit edilirse, yerinden sökülüp takma masrafı olarak:

8.1 Doğalgaz sayaçları için:

8.1.1 Büyüklüğü G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6dahil)                                            14,9 TL

8.1.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                         22,4 TL

8.1.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                         28,1 TL

8.1.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                     39,2 TL

8.1.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                     56    TL

8.1.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   84,1 TL

8.1.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                               140,1 TL

8.1.8 G10000 ve üstü                                                                                                    196,1 TL

8.2 Susayaçları için 14,8 TL, elektrik sayaçları için de Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu tarafından belirlenen ücretler alınır.

9 Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunukarşılığında işçilik dahil 1,7 TL ücret alınır.

10 Ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların tamir ve ayarücretleri % 50 daha fazla alınır (Boyama ücretleri hariç).

 


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET