gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞ ATAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Subay, astsubay ve uzman erbaş atamalarına ilişkin Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği, Uzman Erbaş Yönetmeliğinde 17.11.2015 tarihli Resmi Gazetede değişiklik ile özel kuvvetler komutanlığına atamalar düzenlendi.

17 Kasım 2015 Salı 06:46
SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞ ATAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin sonuna eklenen fıkra ile “Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylardan askerî eğitimlerini başarı ile bitirenlerin atamaları Özel Kuvvetler Komutanlığına yapılır.” hükmü getirildi.


Yine aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna, “Ancak 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ilave kontenjan kapsamında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler Özel Kuvvetler Komutanlığına atanır.” fıkra eklemesi  yapıldı.


Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, “Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında koordine edilir. Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personel ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteğinin tamamlanamaması durumunda, komando veya paraşüt kursu görmüş personel tercih edilmek suretiyle genel atama esaslarına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına personel ataması yapılır.”


“Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, en az Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı subay, astsubay kadro mevcut oranı kadar olur.”


“Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan personelden, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına atandırıldıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar, görev yapma vasıflarını kaybedenler ve uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.”


“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylar, bu Yönetmelikteki garnizon hizmet sürelerine ve sıralı hizmet garnizonuna atanmaya ilişkin hususlardan muaf tutularak Özel Kuvvetler Komutanlığı kadroları dışında atamaya tabi tutulmazlar. Ancak sağlık yeteneklerini kaybedenlerden Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.”

Şeklinde değiştirildi.

Böylece;

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylardan askerî eğitimlerini başarı ile bitirenlerin atamaları Özel Kuvvetler Komutanlığına yapılacak. 


Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24/1/e maddesi uyarınca ilave kontenjan kapsamında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler Özel Kuvvetler Komutanlığına atanacak. 


Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personel ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteğinin tamamlanamaması durumunda, komando veya paraşüt kursu görmüş personel tercih edilmek suretiyle genel atama esaslarına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına personel ataması yapılacak. 


Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, en az Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı subay, astsubay kadro mevcut oranı kadar olacak. 


Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına atandıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar, görev yapma vasıflarını kaybedenler ve uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel durumuna uygun garnizona atanacak. *Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere TSK’ya alınan sözleşmeli subay ve astsubaylar, garnizon hizmet sürelerine ve sıralı hizmet garnizonuna atanmaya ilişkin hususlardan muaf tutularak Özel Kuvvetler Komutanlığı kadroları dışında atamaya tabi tutulmazlar. Ancak sağlık yeteneklerini kaybedenlerden Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel durumuna uygun garnizona atanacak.


 


SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylardan askerî eğitimlerini başarı ile bitirenlerin atamaları Özel Kuvvetler Komutanlığına yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ilave kontenjan kapsamında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler Özel Kuvvetler Komutanlığına atanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında koordine edilir. Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personel ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteğinin tamamlanamaması durumunda, komando veya paraşüt kursu görmüş personel tercih edilmek suretiyle genel atama esaslarına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına personel ataması yapılır.”
“Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, en az Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı subay, astsubay kadro mevcut oranı kadar olur.”
“Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan personelden, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına atandırıldıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar, görev yapma vasıflarını kaybedenler ve uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.”
“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylar, bu Yönetmelikteki garnizon hizmet sürelerine ve sıralı hizmet garnizonuna atanmaya ilişkin hususlardan muaf tutularak Özel Kuvvetler Komutanlığı kadroları dışında atamaya tabi tutulmazlar. Ancak sağlık yeteneklerini kaybedenlerden Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET