Öncekiler Sonrakiler

SUBAY NASIP DÜZELTME ONAY YERLERİ DÜZENLENDİ

Subay Sicil Yönetmeliğinde 18.11.2015 tarihinde yapılan değişiklik ile subayların nasıp düzeltme işlemlerinin onay yerleri düzenlendi.

18 Kasım 2015 Çarşamba 04:40
SUBAY NASIP DÜZELTME ONAY YERLERİ DÜZENLENDİ

 

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.


“Nasıp düzeltme işlemlerinin onayı

Ek Madde 3 – Subayların bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bu komutanlıklar) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.


Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET