gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Mükafat Puan Çizelgesi, mükafat usulü değiştirilmektedir. İlgili değişiklik 30.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

30 Nisan 2011 Cumartesi 09:48
Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-9 numaralı Mükafat PuanlarıÇizelgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
EK-9
MÜKÂFAT PUANLARI ÇİZELGESİ
MÜKÂFATIN CİNS
MÜKÂFATI VEREN AMİRİN RÜTBESİ
ALBAY VE DAHA KÜÇÜK RÜTBELER
TUĞG./TUĞA.
TÜMG/TÜMA.
KORG./KORA.
ORG./ORA.
TAKDİR, TEŞEKKÜR, BAŞARI BELGESİ
0.05
0.06
0.07
0.08
0.10
PARA MÜKÂFATI, BAŞARI ŞERİT ROZETLERİ
-
0.06
0.07
0.08
0.10
TALTİFEN YURTDIŞINA GÖNDERİLENLER (AÇIKLAMA NO:7)
-
-
-
-
0.20
MADALYA
-
-
-
-
0.5
1. Aynı amir tarafından bir takvim yılında verilen takdirlerden azami iki adedi değerlendirmeye alınır.
2. Takdir edilen personelin kimliği açıklanmamış olan, genel anlamdaki takdir ve teşekkür yazıları puanlamaya dahil edilmez.
3. Yabancı amirler tarafından verilen takdir ve benzeri yazılara puan verilmez. Ancak bunlara istinaden Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup amirlerce verilen takdirler değerlendirilir.
4. Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından verilen takdir ve ödüller orgeneral/oramiral rütbesindeki amirin verdiği takdir ve ödüllere eşit olarak puanlanır.
5. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline vali tarafından verilen mükâfat belgeleri, tümgeneral veya tümamiral; kaymakam tarafından verilen mükâfat belgeleri, yarbay rütbesindeki amirin verdiği takdirlere eşit olarak puanlanır.
6. Mükâfat puanları artı (+) değerinde olup, seçme sınavı sıralama notuna eklenir.
7. "Taltifen Yurt Dışına Gönderilenler" puanı, Genelkurmay Başkanlığınca iç güvenlik harekat bölgesindeki üstün başarıları nedeniyle TMR, Napoli Türk Kıdemli Subaylığı, Londra Kıdemli Askeri Ataşeliği ve benzeri ülkelere mükâfaten gönderilen personele verilir.
8. Savaşta veya iç güvenlik harekatıile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek benzeri harekat görevlerinde kahramanlık nedeniyle alınan mükâfatlara verilecek puanlar, yukarıdaki çizelgede belirtilen miktarların iki katı alınarak hesaplanır.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET