gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE YÜKSELME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Millî Savunma Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete ile SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ'nde değişiklik yapıldı.

26 Aralık 2014 Cuma 01:30
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE YÜKSELME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE YÜKSELME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Subay Sicil Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek, general ve amiraller, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için tuğgeneral/tuğamiral ve tümgeneral/tümamiral rütbelerinde toplam en az 20 ay, orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmek için ise korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam en az 30 ay kıt’a görevi yapmak zorunluluğu getirildi. 

Daha önceki uygulama general ve amiraller, her  rütbede en az 10 ay kıt’a görevi yapmak zorunluyken, Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamına girmeyen tümgeneraller ve tümamiraller ile tuğgeneraller ve tuğamiraller için kıt’a görevini yapmak zorunluluğu aranmamaktaydı.


26 Aralık 2014  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29217

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“General ve amiraller, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için tuğgeneral/tuğamiral ve tümgeneral/tümamiral rütbelerinde toplam en az 20 ay, orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmek için ise korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam en az 30 ay kıt’a görevi yapmak zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET