gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurum ve kuruluşların öğretim üyesi haricindeki öğretim elemanı kadrolarına atanan personelin ertelemesine ilişkin usul ve esaslar, Kuvvet Komutanlıklarının özellikleri de göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenleneceği belirtilmektedir.

09 Eylül 2011 Cuma 07:20
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurum ve kuruluşların öğretim üyesi haricindeki öğretim elemanı kadrolarına atanan personelin ertelemesine ilişkin usul ve esaslar, Kuvvet Komutanlıklarının özellikleri de göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

ir.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET