gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:28
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Çeşitli nedenlerle yapılacak görevlendirmelerde; görevlendirmenin 3 aya kadar yapılması durumunda Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verilmek suretiyle asgari Tümen/Tugay ve eşidi Komutanlıklarca (Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay ve eşidi), görevlendirmenin 3 aydan fazla süreler için yapılması durumunda ise görevlendirme ilgili birliğin teklifi ile Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, uygun görülecek tabur komutanlıklarının süresi değiştirilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 70 – Subay ve astsubayların garnizonlarda kalma süreleri:
1 inci ve 2 nci derece garnizonlarda 5 yıl,
3 üncü derece garnizonlarda 4 yıl,
4 üncü derece garnizonlarda 3 yıl,
5 inci derece garnizonlarda 2 yıldır.
Pilot, Silah Sistem ve Seyrüsefer sınıfı subaylar için 1 inci ve 2 nci derece garnizonların hizmet süreleri 4 yıldır.
Subay ve astsubaylar bu garnizonlarda görevin özelliğine de bağlı kalarak sıra ile hizmet görecek şekilde atanmaya tabi tutulurlar.
Görevin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler, 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, aynı statüye bağlı diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile Hava Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirlenecek esaslar dahilinde uzatılabilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET