gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SULAMA ELEKTRİK BORCU OLAN ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDENECEK

“2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da değişikliğe gidilerek alacaklarından mahsuplaşma imkanı getirildi.

30 Ağustos 2014 Cumartesi 02:04
SULAMA ELEKTRİK BORCU OLAN ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDENECEK

Karar aşağıda 30.08.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar;

2014 YILINDA TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 4/3/2014 tarihli ve 2014/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
"Söz konusu elektrik borcu bulunan çiftçilerin bu borçlarını 15/9/2014 tarihine kadar ödememeleri durumunda, 2014 yılında bu çiftçilere yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri, bu elektrik borçlarına mahsup edilebilir. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye bir destekleme ödemesi alacağı kalır ise, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir."
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Aynı çerçevede Tebliğde de değişiklik yapıldı. Tebliğ aşağıdadır.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE

BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/42)


MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Şirkete borçlu çiftçilerin, söz konusu borçlarını 15/9/2014 tarihine kadar ödememeleri veya bu tarihe kadar “Belge” ibraz edememeleri durumunda, Şirketin Bankadan yapacağı yazılı talep üzerine, 2014 yılında bu çiftçilere yapılması gereken tarımsal destekleme ödemelerinden, Şirketin alacaklı olduğu tutara karşılık gelen kısım Şirket alacağına karşılık mahsup edilir. Banka, Şirketin yazılı olarak bildirdiği tutarı Şirketin alacağına mahsuben Şirket hesabına aktarır. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye bir destekleme ödemesi alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir. Mahsup işlemine rağmen, Şirketin, alacağının tamamını alamaması durumunda, Şirketin bakiye alacağı, 2014 yılı içerisinde yapılacak diğer destekleme ödemelerinden de aynı usulle mahsup edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET