gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARDA DEĞİŞİKLİK

“”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca2/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

15 Ocak 2012 Pazar 01:28
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklarda  Değişiklik

 “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca2/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK

AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar”ın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetvelinin 17 nci grubuna “MOLDOVA” ibaresinden sonra gelmek üzere “KUZEY SUDAN” ve “GÜNEY SUDAN” ibareleri, 25 inci grubuna “ZİMBABVE” ibaresinden sonra gelmek üzere “SOMALİ” ibaresi ve 29 uncu grubuna “TAYLAND” ibaresinden sonra gelmek üzere “SRİ LANKA” ibaresi eklenmiş ve 17 nci grubunda yer alan “SUDAN” ibaresi ile 32 nci grubu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET