gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT'TA ERİTROPOİETİNLER VE DARBOPOETİNLER İLE KAS AĞRI İLAÇ DEĞİŞİKLİKLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde eritropoietinler ve darbopoetinler ile kas ağrı ilaçlarında değişiklik yapıldı.

24 Aralık 2013 Salı 07:25
SUT'TA ERİTROPOİETİNLER VE DARBOPOETİNLER İLE KAS AĞRI İLAÇ DEĞİŞİKLİKLERİ


24 Aralık 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28861

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “diyaliz solüsyonları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eritropoietinler ve darbopoetinler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.2.35.B numaralı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.35.B-Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri

(1) Prospektüsünde kronik kas iskelet ağrısı ve/veya fibromiyalji endikasyonu olan ilaçlar; romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ  hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET