gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI İLE FİLM TV PROGRAM YAPIMLARI TEHLİKELİ SINIFTA

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile süte bağlı imalatlar ile film yapım faaliyetleri tehlikeli sınıfa alındı.

19 Şubat 2015 Perşembe 05:23
SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI İLE FİLM TV PROGRAM YAPIMLARI TEHLİKELİ SINIFTA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin yer aldığı Ek-1 listesinde yer alan 10.51.03, 10.51.04, 52.21.06, 59.11.03, 90.01.18 ve 90.02.11 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Tehlike Sınıfı

10.51.03

Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil)

Tehlikeli

10.51.04

Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.)

Tehlikeli

52.21.06

Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil)

Az Tehlikeli

59.11.03

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)

Tehlikeli

90.01.18

Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri

Tehlikeli

90.02.11

Gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri

Tehlikeli

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan 10.89.07 kodu listeden çıkarılmış; 20.30.16 kodunun altına 20.30.17 kodu, 20.59.15 kodunun altına 20.59.16 kodu ve 46.69.17 kodunun altına 46.69.18 kodu eklenmiş ve ilgili kodların tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Tehlike Sınıfı

20.30.17

Elektrostatik toz boya imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.16

Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar)

Çok Tehlikeli

46.69.18

İş güvenliği amaçlı kişisel koruyucu donanımların toptan ticareti

Az Tehlikeli

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET