gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAŞERON İŞÇİSİNE 3 YILDAN AZ HİZMET ALIMI GENEL YAZISI

Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerince yapılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında (temizlik, güvenlik, veri hazırlama işletmenliği vb.), sözleşme süresi devam ederken sağlık tesislerinin birleştirilmesi durumunda, 3 yıldan daha kısa süreli hizmet alımı yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, 3 yılın altında hizmet alımı yapılabilmesi için hazırlanan Genel Yazı aşağıdadır.

25 Ekim 2015 Pazar 14:53
TAŞERON İŞÇİSİNE 3 YILDAN AZ HİZMET ALIMI GENEL YAZISI

11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun" 14 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 28 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında; ilgi (a), (b) ve (c) genel yazılarımızda özetle; daha önce 3 yıl veya altında sözleşme süresi belirlenmesi idarelerin takdirine bırakılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin, söz konusu kanun değişikliği ile 3 yıl olarak belirlendiği ve anılan hizmet alımlarının 3 yılın altında yapılabilmesi için üst yöneticinin onayının gerektiği ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında hangi durumlar için 3 yılın altında yapılabileceği hususları belirtilmişti.


Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerinden alınan geri bildirimlerde; Kurumumuz kararı doğrultusunda sağlık tesislerinin birleştirilmesi durumunda, birleştirilen her bir sağlık tesisince daha önce ayrı ayrı ihalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sözleşme sürelerinin farklı zamanlarda bittiği, ortaya çıkan hizmet alımı ihtiyaçlarının mevcut sözleşmelerde yapılan %20 iş artışlarıyla karşılanamadığı, yeni yapılacak ihalelerin sözleşme sürelerinin mevcut sözleşmelerle aynı zamanda sona ermesi için 3 yıldan daha kısa süreli hizmet alımı yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı görülmektedir.


Bu bağlamda; Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerince yapılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında (temizlik, güvenlik, veri hazırlama işletmenliği vb.), sözleşme süresi devam ederken sağlık tesislerinin birleştirilmesi durumunda, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 3 yıldan daha kısa süreli hizmet alımı yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, 3 yılın altında hizmet alımı yapılabilmesi için bu yazı ile birlikte 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında üst yönetici onayı verilmiş olup, ayrıca Kurumumuzdan herhangi bir izin talebinde bulunulmayacaktır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET