gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEFTİŞ KURUL BAŞKANLIĞI İÇİN KIDEM SÜRESİ DÜŞÜRÜLÜYOR MU?

Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Başkanı olabilmede müfettişlik süresi 7 yıla indirildi. Bu gelişme akıllara, Teftiş Kurul Başkanlık süreleri değiştiriliyor mu?, sorusunu getirdi.

11 Mart 2015 Çarşamba 02:03
TEFTİŞ KURUL BAŞKANLIĞI İÇİN KIDEM SÜRESİ DÜŞÜRÜLÜYOR MU?

11 Mart 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Başkanı olabilmede müfettişlik süresi 7 yıla indirildi.

6/4/2012 tarihli Resmi Gazetede değiştirilen madde ile "Kurul Başkanı, bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatında yardımcılık dönemi dahil en az on yıl denetim elemanlığı veya daire başkanlığı ve üstü idari görevlerde bulunmuş olanlar arasından atanır." değiştirilmişti.  Danıştay Beşinci Dairesinin Esas No. 2012/3996 sayılı dosyası üzerinden verdiği 21/12/2012 tarihli kararı ile 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olan 1 inci maddesinin, 41 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olan 9 uncu maddesinin, bu Yönetmeliğe Geçici 2 nci madde eklenmesine ilişkin olan 11 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Bu gelişmeler üzerine "Kurul Başkanlığına, Müfettiş Yardımcılığı süresi hariç en az yedi yıl Müfettişlik yapmış Ofis Müfettişleri arasından atama yapılır." hüküm değişikliği yapılarak DMO dışından başkan getirilme mevzuat dayanağı kaldırıldı. Diğer taraftan "Teftiş Kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan Başkan, Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı atanamayacağı" açıkça belirlendi. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/12/1993 tarihli ve 21793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Kurul Başkanlığına, Müfettiş Yardımcılığı süresi hariç en az yedi yıl Müfettişlik yapmış Ofis Müfettişleri arasından atama yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – Teftiş Kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan Başkan, Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı atanamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET