gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANANLARA İŞE YERLEŞMEDE RAPOR KOLAYLIĞI

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle daha önce işçi yerleşmesinde aranan askeri hastane yerine diğer sağlık hizmet sunucularından alınacak raporda geçerli olacak.

06 Ağustos 2014 Çarşamba 10:52
TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANANLARA İŞE YERLEŞMEDE RAPOR KOLAYLIĞI


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” şeklinde değiştirilmiştir.

Daha önceki fıkrada:

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET