gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TOPLU AB DEVLETLER, ANAYASAL METİNLERİ

Avrupa Birliği 11 ülkenin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya) anayasaları bulunmaktadır.

15 Eylül 2011 Perşembe 19:20

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ BAZI ÜLKELERİN ANAYASALARI
 
Avrupa Birliği uyum çalışmalarına yönelik olarak Ülkemizde yapılacak Anayasa değişikliklerine de ışık tutması bakımından, Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerin orijinal anayasa metinleri; Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce kitap haline dönüştürülmesi amacıyla tercümesi yaptırılmış olup, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığınca kitap haline getirilerek yayımlanmıştır. Mayıs 2011 tarihinde hazırlanan kitapta 11 ülkenin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya) anayasaları bulunmaktadır.
         
 
 
İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No:

 
 
 

Avusturya ..................................................................................................... 1   -  98

 
 
 
 
 
 
 
 

Belçika ......................................................................................................... 99  - 148

 
 
 
 
 
 
 

Danimarka ................................................................................................. 149  - 168

 
 
 
 
 
 
 

Fransa ........................................................................................................ 169  - 208

 
 
 
 
 
 

Almanya ..................................................................................................... 209  - 276

 
 
 
 
 
 

İrlanda ....................................................................................................... 277  - 318

 
 
 

İtalya ......................................................................................................... 319  - 354

 
     
 
 

Hollanda .................................................................................................... 355  - 384

     
 
 

Polonya ...................................................................................................... 385  - 438

 
 
 
 
 

Portekiz ..................................................................................................... 439  - 532

 
 
 
 
 

İspanya ...................................................................................................... 533  - 584

 
 
 
 
     
Kaynak:UYAP

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET