gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRAFİK KAZALARI SAĞLIK GİDERİ TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİNİN %10 İLE KARŞILANACAK

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 Hesaplama Yöntemi Başlıklı ekinin “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmına aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “ab-) Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin olarak 2012 ve devam eden yıllar için hesaplama 2012 yılı bakımından; Zorunlu Trafik Sigortasında beher poliçe için yazılan primin %10’u Kuruma devredilir. Bu bend kapsamında Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma yapılacak aktarımlarda, ilgili sigorta branşında düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yazılan aylık prim toplamının %2 si üzerinden Yönetmelik Eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranı esas alınır.

02 Mayıs 2012 Çarşamba 09:56

 TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET

BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 Hesaplama Yöntemi Başlıklı ekinin “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“ab-) Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin olarak 2012 ve devam eden yıllar için hesaplama

2012 yılı bakımından; Zorunlu Trafik Sigortasında beher poliçe için yazılan primin %10’u Kuruma devredilir.

Bu bend kapsamında Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma yapılacak aktarımlarda, ilgili sigorta branşında düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yazılan aylık prim toplamının %2 si üzerinden Yönetmelik Eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranı esas alınır.

Söz konusu dağılımda ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülükleri Güvence Hesabınca üstlenilen sigorta şirketlerine isabet eden tutarlar Güvence Hesabı tarafından karşılanır.

Bu bentteki esaslar, aksine bir değişiklik yapılana kadar, devam eden yıllar için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET