gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRT'DE BAZI DAİRE BAŞKANLIKLARINA ATANMA ŞARTI DEĞİŞTİ

TRT'ye atanacak personel yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanı ile Verici İşletmeleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanacakların eğitim düzeyi belirlendi.

29 Ocak 2015 Perşembe 02:29
TRT'DE BAZI DAİRE BAŞKANLIKLARINA ATANMA ŞARTI DEĞİŞTİ

TRT'DE BAZI DAİRE BAŞKANLIKLARINA ATANMA ŞARTI DEĞİŞTİ

TRT'ye atanacak personel yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanı ile Verici İşletmeleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanacakların eğitim düzeyi belirlendi. Diğer taraftan TAKİP MEMURU olabilme tecrübe koşulları da belirlendi.
29 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete'de TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı.
MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’in 1 sıra numaralı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, DAİRE VE KURUL BAŞKANLIKLARI, GENEL SEKRETERLİK, TRT MÜDÜRLÜĞÜ bölümünün 5 inci kısmının (ç) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanı ile Verici İşletmeleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, bilgisayar mühendislikleri veya radyo ve televizyon ile ilgili mühendislik dallarının birisinden mezun olmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin 34 sıra numaralı  bölümünün 3 üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı eklenmiş ve mevcut (ç) satırı (d) satırı olarak teselsül ettirilmiştir.
“ç. Tecrübe: Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere, en az 2 yılı Kurumda geçmek kaydıyla; 4 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunları için 7 yıl, 2 ve 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için 10 yıl, lise mezunları için ise 12 yıl memuriyet hizmeti bulunmak.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

kamudanhaberler,29.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET