gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİ

01 Ocak 2012 Pazar 03:40
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİ

 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET

TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(BİK/TPE: 2012/1)

MADDE 1- (1) Türk Patent Enstitüsünün (TPE) vereceği hizmetler karşılığında ödenecek ücretlerin türü ve tutarı ekli 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir.

(2) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan patent ve faydalı model başvurularında 10.- TL, marka başvurularında 20.- TL ve endüstriyel tasarım başvurularında 30.- TL toplam başvuru ücretinden indirilir.

(3) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile değiştirilebilir.

(4) Bu Tebliğ, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 24/6/1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içerisinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde, başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2)  24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(3) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirtilen ücretin ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.

MADDE 3- (1) Patent ve faydalı model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibariyle, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının TPE bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir.

(2) Patent, faydalı model ve entegre devre topografyalarına ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

 

● Patent Başvuru Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

● 1 ila 8 ve Daha Fazla Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesi birinci fıkrasındaki ücreti,

● İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

● 2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

● Ek Süre Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncüfıkrasındaki, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ve 29 uncu maddesindeki ücreti,

● Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin 13 üncü fıkrasındaki ücreti,

● Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 124 üncü maddesindeki ücreti,

● Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci

 maddesindeki ücreti,

● Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

● Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

● Mücbir Sebep Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

● Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● 2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

● Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

● Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti,

● Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:

9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,

● Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

● Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti,

● Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,

● Patent Başvuruları İçin Türk Patent Enstitüsü (TPE) Bünyesinde Araştırma Rapor

 Hazırlanması Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

● Araştırma Raporu TPE Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

● Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

● Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Avrupa Patent Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentlerinin ilan edilmesi için söz konusu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ücreti,

● Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca, Avrupa Patenti veya başvurusu sahibi tarafından verilen düzeltilmiş Türkçe çevirinin yayımı için ödenmesi gereken ücreti,

● Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti:

Kamu kurum kuruluşları ve özel sektör tarafından talep edilen araştırma ve yenilik değerlendirmesi faaliyetini içeren taleplerin, uzmanlarca nitelikli olarak yapılmasını gerektiren ücreti,

● Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Faydalı Model Başvuru Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● 1 ila 8 ve Daha Fazla Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Ek Süre Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Devir İşlemi Kayıt Ücreti

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

● Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

● Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin167 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Mücbir Sebep Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

● Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● 2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

● Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

● Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,

● Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

● Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

● Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

ifade eder.

MADDE 4- (1) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte 2 sayılı cetvelin 2.02.02 nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise 2 sayılı cetvelin 2.02.04 üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından TPE’ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler TPE tarafından yapılır.

(2) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvurularından menşe adı olanlar, Resmi Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise, coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde; mahreç işareti olanlar ise, menşe adlar için geçerli olan Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak, başvurunun Resmi Gazetede ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde yayımlanır. Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibi tarafından, TPE’ye ödenir. 

(3) Markalara ve  coğrafi işaretlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

● Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki üc

eti,

● Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

● Marka Yenileme Ücreti :

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki ücreti,

● Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 17 inci maddesindeki ücreti,

● Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki ücreti,

● Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki ücreti,

● Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ücreti,

● Devir - Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

● Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

● Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

● Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ücreti,

● Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki ücreti,

● Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

● Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesindeki ücreti

● Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

● Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki ücreti,

● Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki ücreti,

● TPE Kararlarına İtiraz Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki ücreti,

● Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

● Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki ücreti,

● Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka BaşvurusununWIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki ücreti,

● Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer TaleplerinWIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki ücreti,

● Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

● Marka Başvurusu Bölünme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki ücreti,

● Hata Düzeltme Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki ücreti,

● Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesindeki ücreti,

● Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ücreti,

● Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncımaddesindeki ücreti,

● İtiraz İnceleme Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

● İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ücreti,

● Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,

● Coğrafi İşaret Tescil Belgesi veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki ücreti, 

● Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescili Olduğuna Dair Avrupa Birliğine veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Belge Düzenleme Ücreti:

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,

ifade eder.

MADDE 5- (1) Endüstriyel tasarımlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 3 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

● Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının   (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde  anılan ücreti,

● İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde  anılan ücreti,

●  Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının   (b) bendinin 3 numaralı alt bendinde  anılan ücreti,

● Renkli Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının   (b) bendinin 3 numaralı alt bendinde  anılan ücreti,

● Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının   (b) bendinin 5 numaralı alt bendinde anılan ücreti,

● Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti,

● Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti,

● 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Yönetmeliğin 22 ncimaddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti, 

● Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinde anılan ücreti,

● Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde anılan ücreti,

● Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti,

● Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti,

● Birleşme Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 25 inci maddesinde anılan ücreti,

● Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendinde anılan ücreti,

● Tescil Belgesi ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 ve 33 üncü maddeleri ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● Tasarım Rehin Haklarının Yayım Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 27 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti,

● Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti,

ifade eder.

MADDE 6- (1) Resmi Marka Gazetesi ile Resmi Marka Bülteni ve CD’si, Resmi    Patent Bülteni ve CD’si, Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD’si abonelikleri 1 Ocak – 31 Aralık dönemi için yapılır. Dönem içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık  tarihleri arasındaki dönemi kapsar.

(2) Yayımların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir.

(3) Enformasyon ve dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 4 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

● Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti (Fonetik ve Detaylı):

Marka olabilecek bir kelimenin, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 

● İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

Marka olabilecek bir kelimenin, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 

● Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış markanın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırması ücretini,

● Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış tasarımın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırması ücretini,

● Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış patent/faydalı model olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırması ücretini,

● Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre verilen anahtar kelime veya bilgilere göre Türk patentlerinin veri tabanında yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan ön araştırma ücretini,

● Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti:

Avrupa Patent Ofisi (EPO)'nin veri patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

● Patent Suret Ücreti (Onaysız):

Patent tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 

● Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız):

Faydalı model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 

● Resmi Marka Bülteni Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültenin ücretini, 

● Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 

● Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültenin ücretini,

● Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 

● Resmi Patent Bülteni Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki bültenin ücretini, 

● Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki bültene ait CD’nin ücretini, 

● Resmi Marka Gazetesi Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin ücretini, 

● Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesine ait CD’nin ücretini, 

● Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini, 

● TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:

Türk Patent Enstitüsünün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mülkiyet Hakları konusundaki kanun, kararname ve yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini, 

● Diğer Kitap Satışları Ücreti:

TPE’nin yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları kitabı ve benzeri yayımların ücretini, 

ifade eder.

MADDE 7- (1) Patent ve marka vekilliği işlemleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 5 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

● Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5000 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların marka vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,  

● Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5000 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların patent vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,  

● Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin14 üncü maddesine göre Marka Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 

● Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre Patent Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 

● Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti:

Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile verilen belgenin yeniden düzenlenmesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücretini, 

ifade eder.

MADDE 8- (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı adına;

Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki

TR670001000795342721325242 nolu TL,

TR400001000795342721325243 nolu USD,

TR560001000795342721325246 nolu EURO,

TR290001000795342721325247 nolu CHF,

Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki

TR910001001683342721325030 nolu TL,

TR580001001683342721325236 nolu kurumsal tahsilat hesabı TL,

TR640001001683342721325031 nolu USD,

TR530001001683342721325035 nolu EURO,

TR800001001683342721325034 nolu CHF,

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdindeki

TR180001500158007283203102 nolu TL,

Halk Bankası Yıldız Şubesi nezdindeki

TR930001200940900085000010 nolu TL,

TR340001200940900006000004 nolu kurumsal tahsilat hesabı TL,

TR070001200940900006000005 nolu TL,

TR400001200940900053000082 nolu USD,

TR200001200940900058000016 nolu EURO,

TR630001200940900073000001 nolu CHF,

hesaplarından birine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir. 

MADDE 9- (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 5.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

1 SAYILI CETVEL

 

PATENT

 

  

Hizmetin Türü

Tutar 

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti:

10,04 TL

1.01.02

1 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

32,80 TL

1.01.03

2 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

34,36 TL

1.01.04

3 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

31,69 TL

1.01.05

4 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

29,03 TL                                                   

1.01.06

5 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

26,36 TL                                   

1.01.07

6 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

23,69 TL

1.01.08

7 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

21,02 TL

1.01.09

8 ve Daha Fazla Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

18,35 TL

1.01.10

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

139,83 TL

1.01.11

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

 

233,05 TL

1.01.12

Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti:

254,24 TL

1.01.13

Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

42,37 TL

1.01.14

İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

42,37 TL

1.01.15

2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

42,37 TL

1.01.16

Ek Süre Talebi Ücreti:

63,56 TL

1.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

11,27 TL

1.01.18

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

147,75 TL

1.01.19

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

147,75 TL

1.01.20

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

190,13 TL

1.01.21

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

138,39 TL

1.01.22

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

211,86 TL

1.01.23

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

33,90 TL

1.01.24

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

190,13 TL

1.01.25

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

190,13 TL

1.01.26

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

1.01.27

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

 

80,51 TL

1.01.28

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

20,64 TL

1.01.29

Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

 

8,47 TL

1.01.30

Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

 

29,66 TL

1.01.31

Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücret-harç+KDV)nin %50’si

1.01.32

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25’i

1.01.33

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

58,77 TL

1.01.34

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

67,25 TL

1.01.35

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

79,96 TL

1.01.36

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

168,94 TL

1.01.37

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

185,89 TL

1.01.38

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

245,21 TL

1.01.39

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

257,92 TL

1.01.40

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

279,11 TL

1.01.41

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

334,19 TL

1.01.42

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

385,04 TL

1.01.43

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

469,79 TL                                 

1.01.44

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

563,01 TL

1.01.45

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

664,70 TL

1.01.46

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

774,87 TL

1.01.47

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

893,52 TL

1.01.48

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.003,69 TL

1.01.49

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.122,33 TL

1.01.50

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.249,45 TL

1.01.51

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

1.385,04 TL

1.01.52

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal AşamayaGiren  Başvurunun Ücreti:

       

423,73 TL

1.01.53

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:

211,86 TL

1.01.54

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi OlarakYapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

30   CHF

1.01.55

Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:

360,17 TL

1.01.56

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:

508,47 TL

1.01.57

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti:

338,98 TL

1.01.58

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

762,71 TL                                   

1.01.59

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:

254,24 TL

1.01.60

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

254,24 TL

1.01.61

Araştırma Raporu TPE Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

169,49 TL

1.01.62

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti: 

84,75 TL

1.01.63

Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti:

305,08 TL

1.01.64

Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti:

233,05 TL

1.01.65

Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti:

254,24 TL

1.01.66

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

8,47 TL

 

FAYDALI MODEL

 

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti:

10,04 TL

1.02.02

1 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

32,80 TL

1.02.03

2 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

34,36 TL

1.02.04

3 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

31,69 TL                            

1.02.05

4 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

29,03 TL

1.02.06

5 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

26,36 TL

1.02.07

6 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

23,69 TL

1.02.08

7 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti :

21,02 TL

1.02.09

8 ve Daha Fazla Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

18,35 TL

1.02.10

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

127,12 TL

1.02.11

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

211,86 TL

1.02.12

Ek Süre Talebi Ücreti:

63,56 TL

1.02.13

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

11,27 TL

1.02.14

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

147,75 TL

1.02.15

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

190,13 TL

1.02.16

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

138,39 TL

1.02.17

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

211,86 TL

1.02.18

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

33,90 TL

1.02.19

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

190,13 TL

1.02.20

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

190,13 TL

1.02.21

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

1.02.22

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

80,51 TL

1.02.23

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

20,64 TL

1.02.24

Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

8,47 TL

1.02.25

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

29,66 TL

1.02.26

Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin%50’si                                     

1.02.27

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin  %25’i

1.02.28

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

58,77 TL

1.02.29

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

67,25 TL

1.02.30

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

79,96 TL

1.02.31

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

168,09 TL

1.02.32

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

185,89 TL

1.02.33

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

245,21 TL

1.02.34

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

257,92 TL

1.02.35

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

279,11 TL

1.02.36

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

334,19 TL

1.02.37

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

8,47 TL

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 

1.03.01

Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti:

296,61 TL

1.03.02

TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

635,59 TL

1.03.03

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi: Düzenleme Ücreti:

932,20 TL

1.03.04

Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

8,47 TL

1.03.05

Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

42,37 TL

1.03.06

Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

42,37 TL

1.03.07

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

254,24 TL

1.03.08

Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

211,86 TL

1.03.09

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

254,24 TL

1.03.10

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

211,86 TL

1.03.11

Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

254,24 TL

1.03.12

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

932,20 TL

1.03.13

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

84,75 TL

1.03.14

Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

84,75 TL

1.03.15

Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

84,75 TL

 

 

2 SAYILI CETVEL

 

MARKA

 

 

Hizmetin Türü

Tutar

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

57,37 TL

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti:

57,37 TL

2.01.03

Marka Yenileme Ücreti:

305,17 TL

2.01.04

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

477,25 TL

2.01.05

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

243,05 TL

2.01.06

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

31,95 TL

2.01.07

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

31,95 TL

2.01.08

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

237,08 TL

2.01.09

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

338,98 TL

2.01.10

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

186,99 TL

2.01.11

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

156,06 TL

2.01.12

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

148,60 TL

2.01.13

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

2.01.14

Nevi Değişikliği Kayıt Ücret:

42,37 TL

2.01.15

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

11,27 TL

2.01.16

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:

101,69 TL

2.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

84,75 TL

2.01.18

TPE Kararlarına İtiraz Ücreti:

254,24 TL

2.01.19

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti:

84,75 TL

2.01.20

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti:

25,42 TL

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka BaşvurusununWIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

124,32 TL

2.01.22

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer TaleplerinWIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

127,12 TL

2.01.23

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti:

127,12 TL

2.01.24

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti:

338,98 TL

2.01.25

Hata  Düzeltme Ücreti :

33,90 TL

2.01.26

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

8,47 TL

 

COĞRAFİ İŞARETLER

 

.02.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:

73,60 TL

2.02.02

Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

42,37 TL

2.02.03

İtiraz İnceleme Ücreti

42,37 TL

2.02.04

İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

42,37 TL

2.02.05

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

115,97 TL

2.02.06

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

71,91 TL

2.02.07

Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescilli Olduğuna Dair Avrupa Birliğine veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Belge Düzenleme Ücreti:

127,12 TL

  

3 SAYILI CETVEL

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM

 

 

Hizmetin Türü

Tutar

3.01.01

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

49,58 TL

3.01.02

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

20,38 TL

3.01.03

Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Bir 8x8 cm. Alan İçin):

16,95 TL

3.01.04

Renkli Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm. Alan İçin):

33,90 TL

3.01.05

Yayım Erteleme Talebi Ücreti(Her Bir Tasarım İçin):

21,19 TL

3.01.06

Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin)

145,21 TL

3.01.07

Yenileme Başvuru Ücreti  (İlave Her Bir Tasarım İçin):

42,37 TL

3.01.08

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin):

174,79 TL

3.01.09

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

50,85 TL

3.01.10

Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti

33,90 TL                                  

3.01.11

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

274,87 TL                                

3.01.12

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

213,01 TL

3.01.13

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

90,68 TL

3.01.14

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

3.01.15

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL

3.01.16

Birleşme Kayıt Ücreti:

244,66 TL

3.01.17

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

11,27 TL

3.01.18

Tescil Belgesi ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

63,60 TL

3.01.19

Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti:

11,27 TL

3.01.20

Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için):

25,42 TL

3.01.21

Tasarım Rehin ve Haciz İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti:

127,12 TL

3.01.22

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

8,47 TL

 

4 SAYILI CETVEL

 

ENFORMASYON VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

 

 

Hizmetin Türü

Tutar

4.01.01

Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka  Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti:

25,42 TL

4.01.02

İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

16,95 TL

4.01.03

Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.04

Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.05

Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.06

Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

25,42 TL

4.01.07

Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li)  Ücreti:

118,64 TL

4.01.08

Patent Suret Ücreti (Onaysız):

12,71 TL

4.01.09

Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız):

12,71 TL

4.02.01

Resmi Marka Bülteni Ücreti:

92,59 TL

4.02.02

Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.03

Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:

92,59 TL

4.02.04

Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.05

Resmi Patent Bülteni Ücreti:

46,30 TL

4.02.06

Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.07

Resmi Marka Gazetesi Ücreti:

185,19 TL

4.02.08

Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:

16,95 TL

4.02.09

Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:

9,26 TL

4.02.10

TPE ve Sınaî Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:

64,81 TL

4.02.11

Diğer Kitap Satışları Ücreti:

9,26 TL

 

5 SAYILI CETVEL

 

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İŞLEMLERİ

 

 

Hizmetin Türü

Tutar

5.01.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

20,47 TL

5.01.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

20,47 TL

5.02.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

20,47 TL

5.02.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

20,47 TL

5.03.01

Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti:

20,47 TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET