gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ UYGULMADA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 11/2/2013 tarihli ve 10722 sayılı, 18/6/2013 tarihli ve 64717 sayılı yazıları dikkate alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

14 Aralık 2013 Cumartesi 07:59
TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ UYGULMADA


14 Aralık 2013  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28851

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih         : 10/12/2013

             Karar No  : 2013/33

             Konu         : Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 11/2/2013 tarihli ve 10722 sayılı, 18/6/2013 tarihli ve 64717 sayılı yazıları dikkate alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET