gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişikliğe ilişkin düzenleme 18.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

18 Aralık 2010 Cumartesi 05:10
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

18 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27789
YÖNETMELİK
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personeli kapsar.”
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET