gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜÇ VERGİ USUL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426, 347, 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437, 438, 439) yayınlandı. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri, matbaa işlemleri ile bazı ürün ve mallara ilişkin vergi oranları belirlendi.

07 Ağustos 2014 Perşembe 04:31
ÜÇ VERGİ USUL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)nin 6 ncı bölümü  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levhayı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesilödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.

Tebliğ olunur.Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)

7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

Aynı Tebliğe ekli ek-4te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günüizleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir.

Tebliğ olunur.VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 439)

28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)nin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

3.65.1.

 

Su taşımaya mahsus damacanalar

3

%33,33

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.

 

29.1.

 

 

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

%6,66

 

 

29.1.1.

 

Plastik kalıplar

2

%50

 

 

29.1.2.

 

Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

%20

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

45.1.9.

 

Güneş enerjisi santrali

10

%10

Tebliğ olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET