gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YABANCI ÇALIŞTIRANLARIN İZİN BAŞVURULARI ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Yabancıların Çalışma İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin 20.04.2011 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurular elektronik ortamda yapılmasını ve kağıt ortamında imzalanarak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılmasını öngörmektedir.

29 Nisan 2011 Cuma 06:38
Yabancı Çalıştıranların İzin Başvuruları Elektronik Ortamda Gerçekleşecek

Yapılan değişiklikle, çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurular elektronik ortamda yapılacak ve kağıt ortamında imzalanarak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılacak. Böylece  Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvurulan ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecek.
Elektronik ortamda hizmet nasıl sağlanılacak?
1.       Yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik başvuru yapılacak ve başvuru için istenilen belgeler Çalışma Bakanlığına ulaştırılacak.
2.       Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa yapacak.
3.       Başvuru için istenen belgeler elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içinde Bakanlığa ulaştırılacak.
4.       Çalışma izninin uzatılması talebi, yönetmeliğin ilgili maddesinde açıklanan esaslara göre, başvuru formuna diğer belgeler eklenerek, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılacak.
5.       Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı iş yeri ve meslekte çalışmaya devam edebilecek.
6.       Bu süre içerisindeki çalışma "kanuni çalışma" olarak kabul edilecek ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET