gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YATAKLI HASTANE VE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINA DEVLET MEMURU YİYECEK YARDIMI

2011/1696 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Yapılan değişiklik ile; Yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanılması öngörüldü.

08 Mayıs 2011 Pazar 06:16
Yataklı Hastane ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Devlet Memuru Yiyecek YardımıDEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1 –Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.”
MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET