gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 12.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

12 Kasım 2015 Perşembe 09:12
Yeni Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personel, öğrenciler ve bunların adayları ile askerlik göreviyle yükümlü vatandaşların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.


Bu Yönetmelik; 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan askeri ve sivil personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik göreviyle yükümlü vatandaşları kapsar.


Vazifenin sebep ve tesiriyle haklarında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararı verilen subay ve astsubaylara ilişkin işlemler


Vazifenin sebep ve tesiriyle haklarında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" rapora düzenlenen subay ve astsubayların raporları, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu subay ve astsubayların malullük durumunu tespit eder.


(2)Subay ve astsubaylardan yemden göreve dönmek isteyenler bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına başvurur. İlgili komutanlıklarca personel ihtiyaçları gözönünde bulundurularak bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olacağı değerlendirilenlerin dosyaları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilmek üzere Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sevk yazısında bu kişilerin görevlendirilecekleri yerlerde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Kural tarafmdan bu kişiler hakkında "Belirtilen Görevleri Yapar" veya "Belirtilen Görevleri Yapamaz" şeklinde karar verilir. Kurul kararında bu personelin kontrol muayenelerinin hangi aralıklarla yapılacağı belirtilir. "Belirtilen Görevleri Yapar" kararı alanlar, raporları Sosyal Güvenlik Kurumunca onaylandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığının onayını müteakip ilgili komutanlık tarafından uygun göreve atanır ve bu durum Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.


(3)İkinci fıkra uyarınca göreve dönen personelden harp akademileri sınavına ya da askeri hakimlik sınavına başvuranlar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilir. Kurul tarafından sınıflandırma çizelgeleri dikkate alınmaksızın, harp akademileri sınavına başvuranlar hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Karargâh Görevlerinde Kurmay Subay Olarak Çalışır/Çalışamaz", askeri hakimlik sınavına başvuranlar hakkında "Askeri Hakim Sınıfına İlişkin Görevlerde Çalışır/Çalışamaz" şeklinde rapor düzenlenir.

(4)Subay ve astsubaylar, göreve devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi için daha kısa bir süre belirtilmemişse üç yılda bir Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna kontrol muayenesi maksadıyla sevk edilir. "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararma neden olan hastalık veya arıza nedeniyle, Kurulca yapılan muayenesi sonucunda tekrar göreve başlayan subay ve astsubaylardan, Kurul tarafından belirtilen çalışma süresinin dörtte birinden daha fazla süre istirahat alanlar, tekrar kontrol muayenesine gönderilmez ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.


Askerlik yükümlüsüne artık çırılçıplak soyularak sağlık muayenesi yapılmayacak. Boy, kilo ölçülecek. Eşcinsellerin de askerlik muayenesi sırasındaki davranışları ve rızalarıyla sundukları belgeler ‘elverişsiz’ raporu için yeterli olacak.


Eski yönetmeliğin “Sağlık muayenesi” başlıklı 5. maddesinde, “Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir” düzenlemesi yer alıyordu. Yönetmelik yenilenirken bu bölüm “Yükümlülerin tam bir fizik muayeneleri yapılır, boy ve ağırlıkları tespit edilir” yönünde değiştirilerek “çıplaklık” şartı kaldırıldı.


Eşcinsellerin “Askerliğe elverişsiz” raporu alabilmeleri için “fotoğraflı kanıt” sunmalarının talep edilmesi geçmişte çok tartışılmış ve eleştirilere konu olmuştu. Yönetmelikte 2013’te yapılan değişiklikle bu uygulamanın önüne geçilmişti. 2013’te yönetmelikte yer alan “Psikoseksüel bozukluklar (homoseksüalite, transseksüalite, transvestitizm)” başlıklı madde iptal edilmiş ve yerine “Cinsel kimlik ve davranış bozuklukları” başlığı getirilmişti. Şimdi bu düzenleme de güncellendi ve eşcinselliğin “tüm yaşamlarında ileri derecede belirgin olması” şartı kaldırıldı.


Düzenlemenin yeni hali “Cinsel tutum ve davranışlarının askerlik ortamında uyum ve işlevsellik sorunu yaratan ya da yaratacağı değerlendirilen olgular” biçiminde değiştirildi. Böylece eşcinsellerin askerlik muayenesi sırasındaki davranışları “Askerliğe elverişsiz” raporu verilmesinde yeterli olacak.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte “Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan tıbbi belgelerin birer örnekleri de alınarak yükümlünün beyanı ile birlikte askerlik şubesinde muhafaza edilir” maddesi yer alıyordu. Yeni düzenleme, “Muayene sırasında yükümlünün rızası alınmak kaydıyla, varsa yükümlünün özgeçmişine ait tıbbi belgelerin birer suretleri de yükümlülere yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formuna eklenir” şeklinde oldu.


Yönetmelik için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET