gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YİNE İHALE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Kamu İhale Genel Tebliği, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

16 Ağustos 2014 Cumartesi 10:42
YİNE İHALE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Kamu İhale Genel Tebliği, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.


16/08/2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklerine İlişkin Basın Açıklaması


6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun iş deneyim belgelerinin de düzenlendiği 10’uncu maddesi ile yerli isteklilerle ilgili düzenlemenin yer aldığı 63’üncü maddelerinde de değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerin 6518 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden 180 gün sonra yürürlüğe gireceği aynı Kanun’un 125’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Söz konusu değişikliklere uyum sağlanması ve yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri yapılmış, bu değişiklikler 16.08.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 19/08/2014 tarihin de yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 4734 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri için getirilen zorunlu fiyat avantajı uygulamasına uyum sağlanması amacıyla değişiklikler yapılmıştır.


4734 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiş olup ihale mevzuatı buna uyumlu hale getirilmiş, yerli malı belirlenmesine ilişkin düzenlemelerinde değişiklik yapılmıştır.


Türkiye Kamu Hastaneleri Birlikleri veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından küçük alımların toplulaştırılması sonucunda ihalelerin eşik değerlerin üzerine çıktığı ve yerel gazetede ihale ilanı yapılması zorunluluğunun fiilen ortadan kalktığı görüldüğünden, yerel gazetelerde ilan yapılmasına imkân sağlanarak rekabetin artırılması amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinde işin yapılacağı birden fazla yerde ilan yapılabilmesi hususunda değişikliğe gidilmiştir.


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ilgili mevzuatı uyarınca engelli işçi çalıştırılmasının zorunlu olması durumunda uyulması gereken kriterlere yönelik olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenleme yapılmıştır.


K: Kamu İhale Kurumu


DEĞİŞİKLİKLERE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ.

 —  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET