gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖNETİCİ VE PERSONEL ŞARTLARINI YENİDEN BELİRLEDİ

Kamu İhale Kurumu çalışacağı personelin şartlarını yeniden belirledi.

31 Mayıs 2013 Cuma 12:11
YÖNETİCİ VE PERSONEL ŞARTLARINI YENİDEN BELİRLEDİ

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE;

Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, üçüncü fıkrasının (b) ila (f) bentleri ile (j), (k), (m), (s), (v), (y) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir.

“b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacakların; atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması,”

“b) Baş Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

c) Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

ç) Kamu İhale Kurumu Müşaviri kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

d) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

e) Grup Başkanı olarak atanabilmek için; en az beş yıl Kurumda fiilen meslek personeli olarak çalışmak kaydıyla on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak (En fazla iki kadro için Kurumda çalışma şartı aranmayabilir).

f) Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.”

“j) Özel büro müdür yardımcısı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak.

k) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakültesi mezunu olmak.”

“m) Mühendis ve mimar olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak.”

“s) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.”

“v) Şoför olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu ve B sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

y) Santral memuru olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.

z) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.”

aa) Birim şefi olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az üç yılı Kurumda olmak üzere altı yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.”

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET